494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 1 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 2 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 3 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 4 of 75. Main Home Front Door 494 N 12th Street
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 5 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 6 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 7 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 8 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 9 of 75. Main Home Living Room
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 10 of 75. Main Home Living Room
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 11 of 75. Main Home Living Room
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 12 of 75. Main Home Living Room
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 13 of 75. Main Home to Dining Room
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 14 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 15 of 75. Main Home Dining Room
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 16 of 75. Main Home Dining Room
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 17 of 75. Main Home Kitchen
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 18 of 75. Main Home Kitchen
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 19 of 75. Main Home Kitchen
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 20 of 75. Main Home Kitchen
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 21 of 75. Main Home Kitchen
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 22 of 75. Main Home Hall
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 23 of 75. Main Home Laundry
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 24 of 75. Main Home Laundry
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 25 of 75. Main Home Laundry
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 26 of 75. Main Home Bedroom #1
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 27 of 75. Main Home Bedroom #1
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 28 of 75. Main Home Bedroom #1
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 29 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 30 of 75. Main Home Bath
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 31 of 75. Main Home Bath
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 32 of 75. Main Home Bedroom #2
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 33 of 75. Main Home Bedroom #2
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 34 of 75. Main Home Bedroom #2
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 35 of 75. Main Home Bedroom #2
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 36 of 75. Main Home Backyard
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 37 of 75. Main Home Backyard
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 38 of 75. Main Home Backyard
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 39 of 75. Main Home Backyard
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 40 of 75. Main Home Garage
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 41 of 75. ADU 474 N 12th Street
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 42 of 75. ADU Living Room
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 43 of 75. ADU Living Room
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 44 of 75. ADU Living Room
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 45 of 75. ADU Living Room
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 46 of 75. ADU Kitchen
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 47 of 75. ADU Kitchen
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 48 of 75. ADU Kitchen
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 49 of 75. ADU Bath
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 50 of 75. ADU Laundry Room
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 51 of 75. ADU Laundry Room
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 52 of 75. ADU Laundry Room
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 53 of 75. ADU Garage
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 54 of 75. ADU Garage
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 55 of 75. ADU Separate Backyard
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 56 of 75. ADU Separate Backyard
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 57 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 58 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 59 of 75. ADU Separate Backyard
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 60 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 61 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 62 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 63 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 64 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 65 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 66 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 67 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 68 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 69 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 70 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 71 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 72 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 73 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 74 of 75.
494 & 474 N 12th St, Grover Beach, CA. Photo 75 of 75.

494 & 474 N 12th St

Grover Beach, CA
899,000
3 Beds, 2 Baths
1,715 sq ft
494 & 474 N 12th St
1/75